ผู้เล่นชื่นชอบเกม สามารถใช้คำหลัก เพื่อสร้างบทความต่างๆ ตามแนวคิดของผู้เล่น โดยไม่จำเป็นต้องสร้างบทความหลายๆ เรื่อง เพียงแต่ต้องสร้างชื่อเรื่องเท่านั้น อย่าลืมไม่แสดงสิ่งอื่นๆ เหมือนกัน

ผู้เล่นชื่นชอบเกมสามารถใช้คำหลัก เพื่อสร้างบทความต่างๆ ตามแนวคิดของผู้เล่นสล็อต9999โดยไม่จำเป็นต้องสร้างบทความหลายๆ เรื่อง เพียงแต่ต้องสร้างชื่อเรื่องเท่านั้น อย่าลืมไม่แสดงรายละเอียดหรือสิ่งอื่นใด