เทคนิคการสร้างบทความเกมออนไลน์ด้วยคำหลัก “เกมโปรดของคุณ คือ สร้างสรรค์เนื้อหาบทความตามแนวทางของผู้เล่น” โดยไม่ต้องสร้างชื่อบทความหลายๆ เรื่อง ให้เพียงสร้างชื่อเรื่องเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น โดยระงับการแสดงตัวอื่น ๆ อีกด้วย

เทคนิคการสร้างบทความเกมออนไลน์ด้วยคำหลัก “เกมโปรดของคุณ คือสล็อต PG สร้างสรรค์เนื้อหาบทความตามแนวทางของผู้เล่น”